بلیط هواپیما سوئیت تبریز

عمارت مشیردیوان

عمارت مشیر دیوان سنندج

عمارت مشیر دیوان سنندج

استان کردستان, سنندج

عمارت مشیر دیوان در محله قدیمی سرتپوله در خیابان شهدا شهر سنندج قرار دارد و از بناهای مشهور دوره قاجاریه است. این عمارت متعلق به میرزا یوسف مشیر دیوان بوده و چون جلسات مهم ایالتی یا استانی در این منزل تشکیل می‌شده است بر روی سردرِ عمارت جان پناه و محل‌های نگهبانی ایجاد شده تا […]