بلیط هواپیما سوئیت تبریز

عمارت متولی باشی

عمارت متولی باشی

عمارت متولی باشی

استان کرمان, ماهان

عمارت متولی باشی یا عمارت بیگلربیگی ، باغ زیبایی در ضلع غربی آستانه شاه نعمت الله ولی وجود دارد که به فضل علیخان بیگلربیگ منصوب است و در سال 1250 تا 1264 هجری قمری به سبک معماری قاجاری بنا شده است و توسط دو پل به آستانه شاه متصل بوده که در جریان سیل 1311 تخریب و خانه مذکور از آستانه جدا گردیده است. از هموطنان عزیز ساکن شهر ماهان تقاضا می شود در صورت داشتن تصاویری از عمارت متولی باشی آنرا د...