بلیط هواپیما سوئیت تبریز

عمارت شیخ جبار نصوری

عمارت شیخ جبار نصوری

عمارت شیخ جبار نصوری

استان بوشهر, سیراف

این قلعه که متعلق به خاندان نصوری است بر روی تپه ای بلند و مشرف به دریا بنا شده است ودارای دو حیاط اندرونی وبیرونی ویک شاه نشین می باشد. که توسط شیخ جبار دوم پدر بزرگ شیخ ناصر نصوری در اوایل دوره قاجاریه ساخته شده است. این بنا قدمت ۲۰۰ ساله دارد که گچ […]