بلیط هواپیما سوئیت تبریز

عمارت داعی

خانه داعی قزوین

خانه داعی قزوین

استان قزوین, قزوین

از بین خانه‌های تاریخی زیادی که در استان قزوین قرار دارند، تعداد محدودی از آن‌ها حال و روز بهتری داشته و کمتر مورد آسیب و تخریب قرار گرفته‌اند، که یکی از این خانه‌های تاریخی، عمارت داعی است که در خیابان نادری شمالی واقع شده است.این خانه، که هم اکنون به مدیریت میراث فرهنگی قزوین تغییر کاربری شده است، به اوایل دوره پهلوی تعلق دارد....