رزرو هتل تفریحات کیش

عمارت جنانی همدان

عمارت جنانی ، بلندترین ساختمان شهر همدان درآستانه تخریب

عمارت جنانی ، بلندترین ساختمان شهر همدان درآستانه تخریب

عمارت جنانی را در سال 1305 و در دوره آغاز صدارت پهلوی اول در خیابان شورین (شهدا) همدان ساختند. بنایی تاریخی که تا دهه 40 شمسی بلندترین ساختمان شناخته می شد، ، با پیگیری‌های انجام شده به ثبت ملی رسید.اما در طول دو سال گذشته، با راهکارهای مختلفی که مالک پیش گرفته برای سومین بار تخریب بخشی از عمارت جنانی همدان صورت گرفت. ...