بلیط هواپیما سوئیت تبریز

عمارت تاریخی هرمز پیرنیا

احیا عمارت تاریخی هرمز پیرنیا

احیا عمارت تاریخی هرمز پیرنیا

احیاء و مرمت خانه هرمز پیرنیا، یکی از قدیمی ترین خانه های متعلق به اواخر دوره قاجاریه در دستور کار سازمان نوسازی شهر تهران در سال جاری قرار گرفته است. هرمز پیرنیا فرزند دوم حسن پیرنیا ، دانش آموخته دبیرستان سن لویی ، مسئول تشریفات پهلوی دوم (پس از کودتا ۲۸ مرداد مورد غضب محمدرضا […]