بلیط هواپیما سوئیت تبریز

عمارت تاریخی سنمبر

عمارت تاریخی سنمبر

عمارت تاریخی سنمبر

استان یزد, مهریز

از گواهان قدمت و دیرینگی سریزد بقایای یک عمارت تاریخیست به نام سَنَمبَر و آن عمارتیست قلعه مانند که تماما از خشت و گل بنا شده است . این عمارت در گذشته ها شکوه و جلال خاصی داشته ، بویژه اینکه یک قنات پر آب از میان آن عبور میکرده است . آب قنات به […]