رزرو هتل تفریحات کیش

عمارتهای همدان

عمارت جنانی ، بلندترین ساختمان شهر همدان درآستانه تخریب

عمارت جنانی ، بلندترین ساختمان شهر همدان درآستانه تخریب

عمارت جنانی را در سال ۱۳۰۵ و در دوره آغاز صدارت پهلوی اول در خیابان شورین (شهدا) همدان ساختند. بنایی تاریخی که تا دهه ۴۰ شمسی بلندترین ساختمان شناخته می شد، ، با پیگیری‌های انجام شده به ثبت ملی رسید.اما در طول دو سال گذشته، با راهکارهای مختلفی که مالک پیش گرفته برای سومین بار […]