بلیط هواپیما سوئیت تبریز

عمارتهای شوشتر

خانه مرعشی شوشتر

خانه مرعشی شوشتر

استان خوزستان, شوشتر

قدمت خانه مرعشی شوشتر به دوره قاجار برمی گردد و محل زندگی خانواده مرعشی بود. این بنا در ابتدا نمایی ویلایی داشت و در اطراف آن هیچ حصار و یا دیواری دیده نمی شد. این خانواده مدتی در این خانه زندگی کردند تا اینکه بعدها در زمان پهلوی تصمیم گرفتند قسمت هایی را به آن […]