بلیط هواپیما سوئیت تبریز

علی اکبر صنعتی

موزه سیزده آبان تهران

موزه سیزده آبان تهران

استان تهران, تهران

سعدی‌، مسیح مصلوب‌، دهخدا، کمال الملک‌، کریم‌خان‌زند، جواهر لعل نهرو، مهاتما گاندی‌، لوئی پاستور، ملک الشعرای بهار، شاه عباس و مجسمه عظیم نادرشاه افشار از جمله آثار چشم‌گیری هستند که حاصل چکش های متداوم پدر مجسمه سازی معاصر ایران استاد علی اکبر خان صنعتی می باشد.علی اکبر صنعتی‌، متولد 1259 کرمان‌، یکی از کودکان پرورش یافته پرورشگاه صنعتی کرمان است‌. او که از آغاز به نقاشی علاقه‌مند بود، به مدرسه...