بلیط هواپیما سوئیت تبریز

علی‌اکبر سعیدی گرگانی

ابراز نگرانی درباره تخریب ماهیت تاریخی کندوان و ماسوله

ابراز نگرانی درباره تخریب ماهیت تاریخی کندوان و ماسوله

رسیدن به توسعه پایدار، حفاظت و مرمت میراث فرهنگی باید به دغدغه ملی بدل شود و کارشناسان جوان پابه پای پیشکسوتان مهارت آموزی کرده و در این راه قدم بردارند.» در این مراسم از دو پیشکسوت یکی در حوزه مرمت (علی‌اکبر سعیدی گرگانی) به پاس نیم قرن حضور مستمر در مرمت و یکی در حوزه مستندسازی میراث فرهنگی (حمید سهیلی مظفر) تجلیل شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، هرسال روز 18...