بلیط هواپیما سوئیت تبریز

علوم پزشکی

تداوم مشکلات بودجه احیای «ارومیه»

تداوم مشکلات بودجه احیای «ارومیه»

مطالعات تطبیقی اطلاعاتی در این باره ارائه دادیم. بر اساس مطالعات کهورت 2000 نفر مورد آزمایش خون قرار می‌گیرند تا آثار خشکی دریاچه به لحاظ ژنتیکی بررسی شود.» تجریشی با اشاره به مطالعاتی که از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی ارومیه و تبریز صورت می‌گیرد، اضافه کرد: «این دو دانشگاه موظف شدند بر اساس اطلاعات بالینی مردم منطقه، طی 6 ماه گزارشی در مورد بیماری‌ها ارائه دهند که...