بلیط هواپیما سوئیت تبریز

علم موزه

علم موزه داری

علم موزه داری

این علم دو قسمت است. الف: قسمت تئوری (موزه شناسی) که تاریخچه پیدایش موزه ها، حکمت موزه در جهان و تمام کارهای تئوری دیگر راجع به ساختار موزه. ب: قسمت عملی (موزه نگاری) که گردآوری اشیاء (وظیفه اصلی موزه)، ثبت و ضبط آنها، آماده سازی آنها برای نمایش و ارائه و کارهای آموزشی و پژوهشی. […]