بلیط هواپیما سوئیت تبریز

علفزارهای ایران

برخی مناطق گردشگری استپی در ایران

برخی مناطق گردشگری استپی در ایران

گردشگاههای استپی رسمی محدودی را می توان در کشور برشمرد .در این مطلب سعی داریم برخی مناطق گردشگری استپی در ایران را نام ببریم . اما هر یک از عفزارهای طبیعی کشور که در زمان مناسبآب و هوایی که مطلوبیت دمایی و پوشش گیاهی فراهم است به طور بالقوه یک منبع تفرجی محسوب می شوند . […]

استپهای ایران

استپهای ایران

در اینجا می خواهیم استپهای ایران را برایتان شرح دهیم . استپهای ایران یا علفزارهای ایران گستره وسیعی را می پوشانند و به صورت نوار باریکی در دامنه های رشته کوههای البرز ,زاگرس ,کوههای مرکزی و غربی ایران گسترش دارند . در ایران شرایط استپی در حوزه نزرولات جوی سالانه حدود 450 تا 550 میلیمتر در نظر گرفته می شود . باتوجه به میزان تبخیر ماهانه , این گستره های...