بلیط هواپیما سوئیت تبریز

علت ریزش

تغییر طبیعی ملات گچ و خاک علت ریزش کاشی های گنبد مسجد امام اصفهان است

تغییر طبیعی ملات گچ و خاک علت ریزش کاشی های گنبد مسجد امام اصفهان است

وی افزود: البته این مورد فقط می توانسته ریزش کاشی ها را به تعویق بیندازد و دلیل اصلی ریزش، تغییر طبیعی گچ در محیط طبیعی است. پیش از این مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان، علت ریزش کاشی های گنبد مسجد امام اصفهان را برداشت کاشی های قدیمی از بدنه گنبد حین عملیات مرمت برای پیاده کردن دو ترک از 16 ترک این گنبد عنوان...