بلیط هواپیما سوئیت تبریز

علاقه‌ مشترک

از گردشگری MICE چه می‌دانیم؟

از گردشگری MICE چه می‌دانیم؟

عبارت MICE (یعنی ملاقات‌ها، انگیزش‌ها، انجمن‌ها و نمایشگاه‌ها) بخشی از توریسم را تشکیل می‌دهد که شامل فعالیت‌ها و رویدادهای تجاری است. به‌طور عمومی، رویدادهای MICE، رویدادها و فعالیت‌هایی هستند که شامل شرکت‌کنندگانی‌ می‌شوند که علاقه‌ مشترکی دارند و در یک مکان جمع شده‌اند. این نوع از گردشگری، از سرواژه 4 کلمه Meeting، Incentive، conference یاConvention و Exhibition یا Event برداشت شده است؛ ملاقات و جلسه (Meeting) برای مثال سمینارهای مالی...