رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

عشایر کهگیلویه و بویراحمد

گردشگری عشایر
استان کهگیلویه بویراحمد با وجود داشتن ۷۰هزار نفر جمعیت کوچنده ظرفیت های مغفول زیادی در زمینه گردشگری عشایری دارد که در صورت توجه می تواند منجر به فرصت های شغلی ...