رزرو هتل

عرصه‌های اقتصادی

بسته‌های حمایتی برای سرمایه‌گذاران گردشگری

بسته‌های حمایتی برای سرمایه‌گذاران گردشگری

همه بخش‌ها و از جمله در بخش گردشگری وجود دارد. ما امیدواریم که پس از این گذار با تقاضای گسترده‌تری از سرمایه‌گذاران روبه‌رو شویم که قصد دارند وارد این حوزه شوند. شما از دوره گذار در همه عرصه‌های اقتصادی و به شکل خاص در گردشگری صحبت می‌کنید و معتقدید پس از آن ما وارد دوره ثبات خواهیم شد، شما چطور می‌توانید این اطمینان را به سرمایه‌گذاران بدهید...

جنوب گردی