بلیط هواپیما سوئیت تبریز

طرح یک موزه

علم موزه داری

علم موزه داری

می شود. 4- موزه ها از نظر موقعیت جغرافیا نیز طبقه بندی می شوند؛ به طور نمونه موزة منطقه­ای که در شهرستان تشکیل می شود و از یافته ها بومی و فرهنگ محلی ساخته شده است. طرح یک موزه برای ایجاد یک موزه باید موارد زیر را در نظر گرفت. 1- موقعیت موزه از نظر مکانی که بهترین مکان برای یک فضای فرهنگی انتخاب...