بلیط هواپیما سوئیت تبریز

طرح گل گبه

گبه؛‌ هنری برگرفته از دل طبیعت

گبه؛‌ هنری برگرفته از دل طبیعت

معنای نمادین مشخصی داشته‌اند. گبه دست‌بافته‌ای با اصالت است و نقوشی که در بافت آن به‌کار رفته آن را از سایر دست‌بافته‌ها متمایز می‌کند. اغلب طرح‌های گبه که در قالب طرح شیر، طرح خشتی یا قابی شکل، طرح حوض گبه، طرح گل گبه، طرح ایلاتی، طرح درخت، طرح راه‌راه، طرح خانه درهم و طرح کف ساده نقش زده می‌شوند، ملهم از طبیعت اطراف بافندگان و بر اساس ذهنیت آنها بوده...