بلیط هواپیما سوئیت تبریز

طرح های گردشگری خرمشهر

طرح های گردشگری خرمشهر گرفتار در پیچ و خم اداری

طرح های گردشگری خرمشهر گرفتار در پیچ و خم اداری

به گزارش ایرنا شماری از سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه گردشگری طولانی شدن زمان اخذ مجوز برای راه اندازی طرح های گردشگری در خرمشهر را علت کاهش انگیزه کار، فعالیت و سرمایه گذاری در این بخش عنوان کرده و برخی دستگاه های اجرایی را به دلیل کار شکنی و تعلل در روند صدور مجوز […]