بلیط هواپیما سوئیت تبریز

طرح های دریایی

خزر؛ غفلت سرمایه گذاران، رغبت گردشگران

خزر؛ غفلت سرمایه گذاران، رغبت گردشگران

طرح های دریایی در این استان، طرح های مرتبط با صنعت دریایی برای سرمایه گذاران جذاب خواهد بود. استاندار مازندران گفته است که در این همایش 400 سرمایه گذار داخلی و خارجی حضور می یابند که فرصت های خوب سرمایه گذاری در استان به شرکت کنندگان معرفی می شود. ...