بلیط هواپیما سوئیت تبریز

طرح نوروزی

طرح آماده باش نوروزی همیاران پلیس آغار به کار کرد

طرح آماده باش نوروزی همیاران پلیس آغار به کار کرد

پرورش در حاشیه این مراسم به خبرنگاران گفت: در این طرح، 10 میلیون دانش آموز از مجموع 12 و میلیون 300 هزار دانش آموز مشارکت دارند. «حمیدرضا کفاش» با بیان اینکه 250 هزار همکار فرهنگی نیز در طرح نوروزی با پلیس همکاری دارند، افزود: از اهداف اصلی این طرح، تربیت اجتماعی دانش آموزان و آشنا ساختن آنها با قوانین و مقررات است. وی با...