بلیط هواپیما سوئیت تبریز

طرح ملی سفر کارت

آمارگیری ورود و خروج مسافران دقیق نیست

آمارگیری ورود و خروج مسافران دقیق نیست

گردشگری افزود: 160 میلیون نفر سفر در نوروز پارسال آماری خلاف واقعیت است. وی تاکید کرد: ساز و کارهای آمارگیری در کشور باید اصلاح شود. سلطانی فر در ادامه با اشاره به ناکارآمد بودن ˈطرح ملی سفر کارتˈ و اجرای ناموفق آن در کشور اظهارداشت: در بررسی دقیق انجام شده در خصوص طرح ملی سفر کارت مشخص شد که بسیاری از دارندگان این کارتها...