بلیط هواپیما سوئیت تبریز

طرح مازندران پاک

طرح مازندران پاک در کش و قوس برداشت های اداری

طرح مازندران پاک در کش و قوس برداشت های اداری

طرح یا پویش مازندران پاک می تواند آن را گرفتار پیچ و خم اداری کرده و مانند بسیاری از طرح ها و برنامه های حتی مصوب و دارای بودجه و آیین نامه و دستورالعمل به محاق ببرد. طرح مازندران پاک به عنوان یک ضرورت و فوریت برای نجات محیط زیست استان با بهره گیری از ظرفیت‌های درون و برون سازمانی، تشکل‌های مردم نهاد بدون توجه به دستورالعمل،...