بلیط هواپیما سوئیت تبریز

طرح بته جقه

کشف بانو اشکانی در اصفهان و استفاده از بته جقه ایرانی در انگلیس

کشف بانو اشکانی در اصفهان و استفاده از بته جقه ایرانی در انگلیس

اخیرا رسانه دیلی صباح ترکیه درباره تهیه پرونده ثبت جهانی خوشنویسی توسط ترکیه خبر داد. در واکنش به این موضوع اساتید خوشنویسی در ایران اعتراض کردند. همان زمان مسئولان میراث فرهنگی نیز از شکایت ایران به یونسکو خبر دادند. حالا معاون میراث فرهنگی وزارت میراث خبر داده پرونده خوشنویسی ایران در سایت یونسکو بارگذاری شد. […]