بلیط هواپیما سوئیت تبریز

طرح احیا

شگفتی سفیر هلند از معماری آرامگاه فردوسی

شگفتی سفیر هلند از معماری آرامگاه فردوسی

متفاوت است. 'سوزانا ترسنال' سفیر هلند در ایران و 'استر لاروش' نماینده و مدیر دفتر منطقه ای یونسکو با هدف بازدید و بررسی طرح بازگشایی حریم و بستر رودخانه «کشف رود» به مشهد سفر کرده بودند. طرح احیا و آزادسازی مسیر رودخانه کشف رود در حاشیه مشهد که از سال 1394 آغاز شده، اکنون به عنوان یک طرح پایلوت در شورای جهانی آب سازمان یونسکو مطرح...