بلیط هواپیما سوئیت تبریز

طرح‌های ملی

نقش کلیدی مناطق نمونه گردشگری در توسعه توریسم

نقش کلیدی مناطق نمونه گردشگری در توسعه توریسم

کرد: «بر اساس قانون موجود سرمایه‌گذاری در مناطق محروم در قالب منطقه نمونه گردشگری حداکثر 13 سال معافیت مالیاتی و در مناطق معمولی بین 5 تا 10 سال معافیت دارد. از طرف دیگر حضور سرمایه‌گذار خارجی در این مناطق برای طرح‌های ملی با معرفی سازمان گردشگری توسط سازمان سرمایه‌گذاری خارجی تضمین خواهد شد.» این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: «کاربری و نوع جذب گردشگر در هر منطقه متناسب با موقعیت آن...