بلیط هواپیما سوئیت تبریز

طرح‌های قدیمی و ذهنی

گبه؛‌ هنری برگرفته از دل طبیعت

گبه؛‌ هنری برگرفته از دل طبیعت

با این پشم‌های رنگین ترکیب کردند. بعدها استقبال خوبی از این گبه‌ها به عمل آمد و برای سرعت بخشیدن به‌کار رنگ‌های شیمیایی جایگزین رنگ‌های طبیعی شد و همچنین ماشین ریسندگی جای پشم‌ریسی دستی را گرفت؛ همچنان‌که با از میان رفتن طرح‌های قدیمی و ذهنی، طرح‌های جدید به میان آمد.