بلیط هواپیما سوئیت تبریز

طراحی گردشگری

مفهوم طراحی در گردشگری متکی به طبیعت

مفهوم طراحی در گردشگری متکی به طبیعت

واژه طرح که در علم معماری آرشیت خوانده می شود فرایندی از شناخت محیط تا تهیه نقشه را شامل می شود . هدف از طراحی در نظر گرفتن شرایط محیطی منطقه و برنامه ریزی برای عناصر مورد نیاز آن منطقه و سپس یافتن بهترین روش ها برای طراحی محل در محدوده استاندارهای موجود است . […]