بلیط هواپیما سوئیت تبریز

طراحی پایدار

معماری به عنوان هنر و صنایع دستی حفظ شود

معماری به عنوان هنر و صنایع دستی حفظ شود

و نیازهای اولیه ساکنان دشوار و پیچیده کرده است. در این پیام همچنین آمده است: معماران وظیفه دارند با استفاده از اصول پایداری در طراحی های خود، به رفاه شهروندان و ارتقای بهداشت عمومی کمک کرده و طراحی پایدار را به عنوان یکی از اصول اساسی در برنامه ریزی معماری و شهرسازی مدنظر قرار دهند به نحوی که تأثیر منفی ساخت و سازها بر محیط زیست را...