رزرو هتل فضاگشت

ضعف اساسی

2ضعف اساسی ایران در نمایشگاه‌های گردشگری
به اعتقاد مسوول اجرایی غرفه ایران در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری فیتور اسپانیا، نداشتن شعار گردشگری و نیز عدم استفاده از دانش و تکنولوژی در این صنعت، ضعف اساسی حضور ایران ...