رزرو هتل ایران بوم گردی

صنایع دستی ایرا

ارزش صادرات صنایع دستی در کشور به ۱۵۳ میلیون دلار رسید

ارزش صادرات صنایع دستی در کشور به ۱۵۳ میلیون دلار رسید

صنایع دستی ایران هستند که در دوران پس از تحریم نیز سعی شده است تا به کشورهای شرقی و کشورهای حوزه خلیج فارس نیز توجه شود. وی اضافه کرد: واردات صنایع دستی قاچاق باید توسط مرزبانان اقتصادی کشور به صفر برسد زیرا تمام نیاز کشور به صنایع دستی توسط تولیدکنندگان کشور تامین می شود و نیازی به واردات صنایع دستی نیست. او ادامه داد: بحث کالاهای قاچاق در کشور باید با قاطعیت برخورد شود گفت: برخورد با ک...

جاباما