رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

صلح جهانی

آفریقای جنوبی با همکاری ایران یک هتل می‌سازد
وزیر گردشگری آفریقای جنوبی در سفرش به ایران با بیان اینکه فرمان منع مهاجرت ترامپ با روح توسعه گردشگری و به وجود آوردن جهانی که به سمت صبر و تحمل ...
گردشگران ، سفرای صلح جهانی
"حسن روحانی" رییس جمهور کشور در شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تاکید برآنکه اعتقاد راسخ حکومت و مردم ما به صلح پایدار، ثبات، آرامش، حل مسالمت ...