شيوه تهيه رنگ
بلیط هواپیما تور خارجی

شيوه تهيه رنگ

شیشه گری

شیشه گری

مواردي که مخلوط شيشه و سيليس مورد استفاده قرار گيرد به منظور پايين آوردن درجه ذوب ، مواد ديگري مانند کربنات براکس ، شوره ، نيترات و مواد قليايي ديگري به ماده اوليه افزوده مي شود . شيوه تهيه رنگ يکي از مهمترين عوامل در شيشه گري دستي نحوه ساخت رنگ هاي شيشه است . چرا که تنوع رنگ ها موجب زيبايي بيشتر فرآورده...

صفحه 1 از 1