بلیط هواپیما سوئیت تبریز

شورای گردشگری

نخستین جلسه شورای گردشگری کیش برگزار شد

نخستین جلسه شورای گردشگری کیش برگزار شد

تاریخ خبر :1393/08/20-نخستین جلسه شورای گردشگری کیش با هدف هدایت وتوسعه گردشگری داخلی وبین المللی وبا حضور مهندس مونسان برگزار شد. به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، مشاورعالی سازمان، معاون گردشگری ، معاون توسعه مدیریت،معاون فرهنگی واجتماعی ، سرپرست روابط عمومی واموربین الملل ، جمعی از مدیران این سازمان ونمایندگان برخی جوامع واصناف صبح دوشنبه 19 آبان تشکیل جلسه داد....