بلیط هواپیما سوئیت تبریز

شهر گندمان

گندمان

گندمان

استان چهارمحال وبختیاری, گندمان

یا چاروازار شهرت دارد. امیر قاضی شاهیلو نیای بزرگ قشقایی‌ها که به فرمان شاه اسماعیل صفوی برای ترویج مکتب تشیع به این ناحیه آمده بود در گندمان درگذشته است. مردم‌شناسی بر اساس سرشماری سال 1385، جمعیت شهر گندمان برابر با 5,578 نفر بوده است مردم گندمان دارای فرهنگ،گویش وموسیقی بختیاری هستند.کشاورزی،دامداری،پرورش اسب اصیل بختیاری وبافت قالی وقالیچه‌های بختیاری ازمشاغل منطقه‌است . جاهای دیدنی...