بلیط هواپیما سوئیت تبریز

شهر گل تپه

گل تپه

گل تپه

استان همدان, گل تپه

می انباشته‌اند و در نتیجه همیشه تپه ای از خاکستر در کناره ی روستا وجود داشته است و همین امر موجب شهرت این روستا به «کل تپه» می شود . هنوز هم برخی اهالی از این نام استفاده می کنند. شهر گل تپه مرکز بخش گل تپه می باشد از روستاهای مهم این شهر می توان به علیصدر، قهورد علیا، سوباشی، کیتو، سرایجوق، شیخ جراح، سراب و غیره اشاره کرد....