رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

شهر گرماب

شهر گرماب
شهر گرماب در جنوب غربی استان زنجان قرار دارد که به لحاظ جغرافیایی دارای آب وهوای نسبتا خشک میباشد ودارای زمستانهای سرد وتابستانهای گرم می باشد وبه لحاظ جامعه شناسی ...