رزرو هتل تفریحات کیش

شهر کیلان

شهر کیلان

شهر کیلان

استان تهران, کیلان

و کمی قیسی که طبیعتا مقاوم تر هستند دیگر درختان یا خشک گردیده و یا بدون محصول می‌باشند. به دلیل قرار گرفتن در نزدیکی کویر ایوانکی و از طرفی نزدیکی به رشته‌کوه‌های البرز اختلاف دما درنقاط مختلف شهر کیلان بسته به ارتفاع زمین بین ۲ تا ۶ درجه می‌رسد. به طور مثال اگر در محله اتحاد (گاراژ) در شمال این شهر دمای هوا درساعات میانی روز به...