بلیط هواپیما سوئیت تبریز

شهر کیاکلا

شهر کیاکلا

شهر کیاکلا

استان مازندران, کیاکلا

به آبادکردن جنگلها و دامداری امرار معاش می‌کردند. اماکن مذهبی در شهرستان سیمرغ عبارتند از: آستانه سیده آبجی عمه در سیدمحله،آستانه سیده خدیجه درملاکلا،سیدعابد درشیرخوارکلا،امامزاده موسی کاظم در مری،پیرتکیه برج خیل،پیرتکیه موسی کلا،امامزاده سیدعباس در صلحدارکلا اولین کسی که در شهر کیاکلا در حدود شمالی شهر جنب میدان شهید کشوری فعلی سکونت داشته یکی از مالکین بوده که پسری به نام کیا داشت و به دلیل علاقه زیاد به فرزندش...