بلیط هواپیما سوئیت تبریز

شهر کوهی خیل

شهرکوهی خیل

شهرکوهی خیل

استان مازندران, کوهی خیل

کوهی‌خیل یکی از شهرهای استان مازندران ایران است. این شهر مرکز بخش گیل‌خوران شهرستان جویبار است.