بلیط هواپیما سوئیت تبریز

شهر کوهنجان فارس

تنها حمام قدیمی موجود در شهر کوهنجان فارس هم ثبت ملی شد

تنها حمام قدیمی موجود در شهر کوهنجان فارس هم ثبت ملی شد

تاریخ خبر :۱۳۹۳/۰۸/۲۵-به گزارش خبرگزاری پانا، مصیب امیری گفت : در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب آبان ۱۳۰۹ و نظام نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۱۱ ، بند (ج) از ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب بهمن ۱۳۶۴ و بند ششم از ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور […]