بلیط هواپیما سوئیت تبریز

شهر کوخرد هرنگ

شهر کوخرد هرنگ

شهر کوخرد هرنگ

استان هرمزگان, کوخرد هرنگ

شهر کوخردهرنگ با ادغام روستای کوخرد و روستای هرنگ طبق مصوبه رسمی دولت در در ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ بعنوان مرکز بخش کوخردهرنگ در شهرستان بستک از توابع استان هرمزگان تشکیل گردید. این ادغام باعث مخالفت‌ها و درگیری‌هایی بین مردم این دو روستا شد.