بلیط هواپیما سوئیت تبریز

شهر کهنوج

شهرکهنوج

شهرکهنوج

استان کرمان, کهنوج

شهر کهنوج 22558 نفر، شامل 4036 خانوار بوده است. مردم این شهرستان مسلمان شیعه هستند و به زبان فارسی با گویش محلی صحبت می کنند. برخی از طوایف رودباری از جمله کندر در این منطقه زندگی می کنند. سخن از دیاری است که اگرچه راهش تا مرکز استان قابل توجه می باشد اما با این همه از آنجا که (( بعد منزل نبود در سفر روحانی )) مهرش همچنان با جسم و جان این سرزمین خدایی عجین است . کهنوج ستاره ای که در آسمان کرمان زمی...