رزرو هتل ایران بوم گردی

شهر کندر

شهر کندر

شهر کندر

استان خراسان رضوی, کندر

کندر نام شهری تازه‌بنیاد در استان خراسان رضوی ایران است. کندر مرکز بخش ششطراز از توابع شهرستان خلیل آباد این استان است. کندر پیش از این روستا بود و شهر شدن آن در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۸۴خ به تصویب رئیس جمهور وقت ایران رسید. کندر زادگاه وزیر معروف طغرل بیگ سلجوقی یعنی عمیدالملک کندری می‌باشد.عمده […]

جاباما