بلیط هواپیما سوئیت تبریز

شهر کرهرود

کرهرود

کرهرود

استان مرکزی, کرهرود

کَرَهْرود شهری است در بخش مرکزی شهرستان اراک استان مرکزی ایران. این ده با دو ده دیگر به‏نام سنجان و فیجان متصل به یکدیگر و هر سه به نام سه ده پیوسته به شهر فعلی اراک و در طرف جنوب آن واقع است – قریه کرهرود از قرای قدیمی و گاهی هم جنبه شهری داشته‌است […]