بلیط هواپیما سوئیت تبریز

شهر کتابهای تهران

شهر کتاب مرکزی تهران

شهر کتاب مرکزی تهران

استان تهران, تهران

شهر کتاب مرکزی تهران نامی آشنا برای اهالی کتاب دوست است و شاید به نوعی آن را بتوان در جایگاه قلب شهرکتاب‌های حاضر در تهران جای داد. شهر کتاب مرکزی در دومین روز اسفند سال ۸۹ پس از چند ماه فعالیت آزمایشی با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران، مهدی فیروزان مدیرعامل موسسه شهرکتاب ، خسرو […]

شهر کتاب ، معرفی و آدرس ۴۰ شعبه در تهران

شهر کتاب ، معرفی و آدرس ۴۰ شعبه در تهران

استان تهران, تهران

شهرکتاب موسسه ی غیر انتفاعی است که زیر نظر هیات امناء اداره می شود. هیات امنا با انتخاب هیات مدیره و مدیر عامل اهداف مندرج در اساسنامه را تحقق می‌بخشد. گفتنی است که هیچ یک از اعضای هیات امنا و هیات مدیره از موسسه حقوق دریافت نمی‌کنند و درآمد شهرکتاب صرف توسعه فعالیت‌های گوناگون مجموعه […]