بلیط هواپیما سوئیت تبریز

شهر کبودرآهنگ

کبودرآهنگ

کبودرآهنگ

استان همدان, کبودرآهنگ

کَبودْراهَنگ که به شکل کَبودَرآهَنگ و کبوترآهنگ هم نوشته و تلفظ می‌شود، شهری است در استان همدان ایران. کبودرآهنگ مرکز بخش مرکزی شهرستان کبودرآهنگ است. تاریخ بنای شهر کبودرآهنگ طبق قرائن و شواهد موجود به بیش از چهارصد سال نمی‌رسد. کبودراهنگ مرکب از دو کلمه کبود و راهنگ است یا همچنان‌که در زبان ترکی همدان کورنگ تلفظ می‌شود، کلمه‌ای مرکب از گؤگ و راهنگ است. یکی از معانی کلمه...