بلیط هواپیما سوئیت تبریز

شهر کاریز

کاریز

کاریز

استان خراسان رضوی, کاریز

جمعیت این شهر در سال 1385، برابر با 9709 نفر بوده است .نام کاریز به معنی قنات است. این شهر در فاصله کمی در شمال شهر تایباد و در جاده تایباد به مشهد قرار دارد. عملیات ساخت راه کنارگذر شهر کاریز نیز در دست انجام است. جمعیت : 9709 کد تلفن : 529